ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τεχνικός Εξοπλισμός

Συσκευή Ψεκασμού

Θερμό Fogger

Σκούπα Καθαρισμού Στρωμάτων
για τα ακάρεα της οικιακής σκόνης

Ψυχρό Fogger U.L.V.