Ξυλοφάγα Έντομα

Ξυλοφάγα Έντομα

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ

Τα έντομα τρέφονται με όλο το υλικό του ξύλου. Εμφανίζονται στην αρχή της ζωής τους με τη μορφή των αυγών στην συνέχεια γίνονται προ νύμφες μετατρέπονται σε νύμφες και ολοκληρώνονται αργότερα σε τέλεια έντομα. Μέσα στο ξύλο, η προνύμφη του εντόμου ζει από 1 έως πολύ περισσότερα χρόνια. Το στάδιο αυτό είναι πιο καταστρεπτικό για το ξύλο γιατί το έντομο αρχίζει τη διάνοιξη οπών και στοών μέσα σ’ αυτό. Τα πιο συχνά απαντώμενα είδη είναι: Anobium punctatum, Brunneus lyctus, Bajulus hylotrupes και Cornutus bostrychoplites.

Τα ξυλοφάγα έντομα είναι τα έντομα που τρέφονται από το ξύλο. Υπάρχουν είδη που προσβάλλουν το ξύλο των δένδρων σε εξωτερικούς χώρους (δάση, αγρούς), είδη που προσβάλλουν το ξύλο των κατοικημένων χώρων, και είδη που προσβάλλουν και τις δύο κατηγορίες ξύλου).

Ανήκουν στις τάξεις των: Coleoptera, Hymentoptera και Isoptera

Στις δύο πρώτες τάξεις ανήκουν τα έντομα που κοινώς ονομάζονται “σαράκια του ξύλου” ενώ στα Isoptera ανήκουν οι τερμίτες.

ΤΕΡΜΙΤΗΣ

Οι Τερμίτες είναι οι φοβερότεροι εχθροί του ξύλου. Οι Τερμίτες κατοικούν κρυφά μέσα στο έδαφος ή στο ξύλο, αποφεύγοντας τα ρεύματα αέρος και τις ηλιακές ακτίνες.

Καταστρέφουν πατώματα, σοφίτες, πόρτες, κ.α.

Πολλές φορές λέγονται και μυρμήγκια αν και ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις (Isoptera: τερμίτες, Hymenoptera: μυρμήγκια). Διαφέρουν όμως από τα μυρμήγκια στην μορφολογία των κεραιών τους, το μήκος των πρόσθιων και των οπίσθιων πτερύγων και τον τρόπο που είναι συνδεδεμένη η κοιλία με το θώρακα.
Οι τερμίτες είναι κοινωνικά έντομα κα τα άτομα μιας αποικίας έχουν διάφορες μορφές και εξειδικευμένους προορισμούς. Στη χώρα μας απαντώνται είδη τερμιτών με διαφορετική βιο-οικολογία.

Υπόγειοι Τερμίτες

Ζουν μέσα στο έδαφος και κατασκευάζουν χωμάτινους αγωγούς. Επειδή προτιμούν το μαλακό από το σκληρό ξύλο, η προσβολή έχει αυλακωτή ή κυψελοειδή εμφάνιση, με το εξωτερικό του ξύλου ανέπαφο. Δεν βγάζουν τα περιττώματα και το πριονίδι έξω από τις στοές, όπως συνηθίζουν τα άλλα ξυλοφάγα έντομα (σαράκια). Έτσι η προσβολή παραμένει ύπουλα κρυφή.

Τερμίτες Ξηρού Ξύλου

Οι αποικίες τους είναι μικρότερες από αυτές των υπογείων τερμιτών και ζουν αποκλειστικώς σε ξηρό και υγιές ξύλο. Δεν έχουν την ανάγκη της επαφής με το έδαφος. Η εγκατάσταση των τερμιτών αυτών στις κατοικίες γίνεται συνήθως όταν οι σμηνουργοί μπαίνουν από ανοιχτούς (χωρίς προστατευτική σίτα) αεραγωγούς στις ταράτσες ή στα θεμέλια, ρωγμές εξωτερικών τοίχων όπως γύρω από τα πλαίσια κουφωμάτων, σοφίτες, σανίδες ραμποτέ και επενδύσεις οροφής. Προσβάλλουν και το εαρινό και το θερινό ξύλο αφήνοντας την εξωτερική επιφάνειά του άθικτη. Το μοναδικό σημάδι προσβολής αποτελούν οι μικροί σωροί από τα μικρά σαν σπόροι, περιττώματα, τα οποία οι τερμίτες αποβάλλουν μέσω προσωρινών στοών.

Τερμίτες Υγρού Ξύλου

Προσβάλλουν ξύλο με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία. Έχουν εμφανώς μεγαλύτερο μέγεθος από τους υπόγειους. Οι αποικίες βρίσκονται μέσα στο ξύλο χωρίς συνήθως να απαιτείται επαφή με το έδαφος. Παρατηρούνται σε πεσμένους κορμούς δένδρων ή πασσάλους με υγρό ή σηπόμενο ξύλο σε επαφή με υγρό έδαφος και σε σημεία οικοδομής με διαρροή υγρασίας.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΕΡΜΙΤΩΝ:

Για τους υπόγειους τερμίτες δημιουργείται φραγμός από τερμιτοκτόνο ή και σύστημα παρακολουθήσεως με δολώματα περιμετρικώς της κατοικίας μεταξύ της αποικίας και των ξύλινων κατασκευών, με παράλληλη εξουδετέρωση των πηγών υγρασίας επάνω από το έδαφος και περιορισμό της υγρασίας στους υπόγειους χώρους της κατοικίας. Σε περίπτωση μεγάλης προσβολής, να γίνεται αποστράγγιση και αερισμός των τοίχων με αύλακες αερισμού. Αναζητούνται, σκάβοντας, οι βάσεις του τοίχου ή της ξύλινης κατασκευής και ακολουθεί έγχυση τερμιτοκτόνου στα σημεία αυτά και στο χώμα που είναι σε επαφή με το θεμέλιο. Οι τρύπες που δημιουργήθηκαν, κλείνονται σχολαστικά με τσιμέντο.
Για τους τερμίτες ξηρού ξύλου, εφ’ όσον υπάρχει μεγάλη εξάπλωση της προσβολής ή δυσκολία να προσεγγισθεί με άλλον τρόπο, απαιτείται απεντόμωση με καπνιστικό εντομοκτόνο του κτίσματος ή των αντικειμένων, τοπική επέμβαση σε απομονωμένες ή προσεγγίσιμες προσβολές ή αντικατάσταση των προσβεβλημένων τμημάτων.
Για τους τερμίτες υγρού ξύλου, πρέπει να επιχειρείται εξάλειψη των πηγών υγρασίας, αφαίρεση των ξύλινων μερών που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, αντικατάσταση και απεντόμωση του προσβεβλημένου ξύλου με εγχύσεις υπολειμματικού τερμιτοκτόνου.