Μικροβιοκτονία

Μικροβιοκτονία

Εφαρμόζεται πρόγραμμα εξόντωσης παθογόνων μικροοργανισμών σε χώρους που έχουν μολυνθεί από λύματα ή απόβλητα, ή από σήψη οργανικών ουσιών.

Επίσης διάφορα αντικείμενα και υλικά τα οποία προέρχονται από μολυσμένους χώρους.