Απόσμηση

Οριστική εξουδετέρωση οσμών οι οποίες μπορεί να προκύψουν από σήψη οργανικών ουσιών, από καπνό, μούχλα, αποχέτευση, ακόμη και σε χώρους απορριμμάτων.

Αυτό επιτυγχάνεται με την ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΖΟΝΤΟΣ, η οποία είναι σχεδιασμένη για χρήση από επαγγελματίες που εκτελούν εξάλειψη όλων των δυσάρεστων οσμών.