Βιοεξυγίανση

Βιοεξυγίανση

Οικολογικός καθαρισμός στρωμάτων και καναπέδων τα οποία έχουν προσβληθεί από ακάρεα.

Η συσκευή η οποία χρησιμοποιούμε έχει μεγάλη απορροφητική ισχύ, έτσι ώστε να φτάνει ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία, και να καθαρίζει απολύτως τα στρώματα και τους καναπέδες από την οικιακή σκόνη, η οποία εισέρχεται μέσα στο σπίτι και μεταφέρει τα Ακάρεα.