COVID-19

SARS-CoV-2

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας (WHO-ΠΟΥ), οι κορονοϊοι (CoV) είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών που προκαλούν ασθένειες οι οποίες κυμαίνονται από το κοινό κρυολόγημα έως πιο σοβαρές ασθένειες όπως το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής (MERS-CoV) και το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS-CoV). Ο νέος Κορονοϊός (nCOV) είναι ένα νέο στέλεχος που δεν έχει εντοπιστεί προηγουμένως στον άνθρωπο. Αρκετοί γνωστοί Κορονοϊοί κυκλοφορούν  σε ζώα που δεν έχουν ακόμη μολύνει τους ανθρώπους. Τα κοινά σημεία της λοίμωξης περιλαμβάνουν αναπνευστικά συμπτώματα, πυρετό, βήχα, δύσπνοια  και δυσκολίες στην αναπνοή. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει πνευμονία, σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, νεφρική ανεπάρκεια και ακόμη και θάνατο.

Οι συνήθεις συστάσεις για την πρόληψη της εξάπλωσης της λοίμωξης περιλαμβάνουν τακτικό πλύσιμο των χεριών, κάλυψη του στόματος και της μύτης όταν βήχετε και φταρνίζεστε, ψήνετε σχολαστικά το κρέας και τα αυγά. Αποφύγετε τη στενή επαφή με οποιονδήποτε παρουσιάζει συμπτώματα αναπνευστικής νόσου, όπως βήχα και φτάρνισμα.

Ειδικότερα, οι επαγγελματίες που εκτίθενται άμεσα ή έμμεσα σε κίνδυνο επιμόλυνσης τους από τον ιό, είναι αναγκαίο να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας  (ΜΑΠ) τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Προστατευτική Ενδυμασία (Μη διαπερατή φόρμα, με κουκούλα, μιας χρήσης, επιπρόσθετα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ποδιά εξωτερικά της φόρμας ή ρόμπας ως επιπλέον προστασία και για ευκολότερη απόρριψη)

 

  • Γάντια μιας χρήσης (κατά προτίμηση νιτριλίου), διπλά, ένα εσωτερικό το οποίο θα καταλήγει εσωτερικά το άκρου του μανικιού της προστατευτικής φόρμας και ένα εξωτερικά, το οποίο θα κλείνει εσωτερικά την άκρη του μανικιού της προστατευτικής φόρμας και θα καταλήγει σε σημείο πάνω από τον καρπό.

 

Οδηγίες για τον καθαρισμό περιβαλλόντων Χώρων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που έχουν εκτεθεί στον ιό SARSCoV-2

 

Ο Νέος Κορονοϊός (COVID-19)

Η τρέχουσα επιδημία COVID-19 προκαλείται από τον Κορονοϊό SARS-CoV-2, που ανήκει στην οικογένεια των κορονοϊών (coronoviridae), μία μεγάλη οικογένεια RNA ιών. Οι κορονοϊοί μεταδίδονται κυρίως μέσω  μεγάλων αναπνευστικών σταγονιδίων και επαφής, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι τρόποι μετάδοσης.

Ο χρόνος επιβίωσης και οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιβίωση του SARS-CoV-2 στο περιβάλλον παραμένουν αυτή τη στιγμή άγνωστες. Σύμφωνα όμως με μελέτες που εκτιμούν την σταθερότητα άλλων κορονοϊών, εκτιμάται ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να επιβιώσει αρκετές ημέρες στο περιβάλλον πάνω σε διαφορετικές επιφάνειες. Ενδεικτικά, η επιβίωση του ιού SARS-CoV είναι μεγαλύτερη από 48 ώρες, σε μέση θερμοκρασία δωματίου (20οC), πάνω σε διαφορετικές επιφάνειες. Ο επαρκής καθαρισμός και η απολύμανση του περιβάλλοντος θεωρούνται απαραίτητα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού.

Πηγή: eody.gr

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19

Τα περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού περιλαμβάνουν:

  • Τον συστηματικό καθαρισμό των επιφανειών, υφασμάτων (κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, ρουχισμός) και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται.
  • Την ελαχιστοποίηση της κοινής χρήσης αντικειμένων με τον ασθενή.
  • Τον επαρκή αερισμό χώρων.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ SARS-CoV-2

Ο συστηματικός και σωστός καθαρισμός με τη συνήθη διαδικασία (χρήση απορρυπαντικού παράγοντα, νερό και μηχανική τριβή) και η απολύμανση των επιφανειών και αντικειμένων στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, περιλαμβανομένων των χώρων ιατρικής φροντίδας όπου εκτελούνται διαδικασίες παραγωγής αερολυμάτων, είναι κρίσιμης σημασίας.

Καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των συνήθως χρησιμοποιούμενων αντιμικροβιακών παραγόντων κατά του συγκεκριμένου ιού SARS-CoV-2, συστήνεται η χρήση προϊόντων με ελεγμένη αποτελεσματικότητα κατά των κορονοϊών.

 

 Προσωπικό καθαριότητας και εξοπλισμός ατομικής προστασίας

 

Ο καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει να διενεργούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο στη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας και συγκεκριμένα στη σωστή επιλογή, εφαρμογή των συνήθων πρακτικών υγιεινής των χεριών.

 

Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας περιλαμβάνει:

  • Μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 ή FFP3
  • Προστατευτικά γυαλιά
  • Προστατευτική ρόμπα, αδιάβροχη, με μακριά μανίκια, μιας χρήσης
  • Γάντια μιας χρήσης

Μετά την έξοδο του ασθενή από το νοσοκομείο, οι υπηρεσίες καθαριότητας της υγειονομικής μονάδας  θα πρέπει να κάνουν καθολικό καθαρισμό του θαλάμου νοσηλείας. Πρώτα θα πρέπει να αεριστεί επαρκώς ο χώρος. Καθότι δεν γνωρίζουμε ακόμα για πόσο χρόνο ο SARS-CoV-2 παραμείνει μολυσματικός στον αέρα, συστήνεται η είσοδος στον θάλαμο χωρίς προστατευτικές μάσκες να γίνεται μόνο εφόσον περάσει τόσος χρόνος όσος συστήνεται για αερομεταδιδόμενα παθογόνα (π.χ. ιλαρά, φυματίωση). Κατά τη διάρκεια του καθολικού καθαρισμού, το προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας θα πρέπει να φοράει προστατευτική ρόμπα, γάντια και γυαλιά. Ο καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

Κλινοσκεπάσματα, πετσέτες και ρουχισμός

Τα χρησιμοποιημένα κλινοσκεπάσματα, οι πετσέτες και ο ρουχισμός πρέπει να μπαίνουν σε σακούλα σύμφωνα με τις διαδικασίες για μολυσματικό ιματισμό. Δεν πρέπει να μεταφέρονται εκτός σακούλας στην πτέρυγα ή σε άλλους κλινικούς χώρους. Πρέπει να πλένονται/απολυμαίνονται σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές της υγειονομικής μονάδας για μολυσματικά υφάσματα.

 

Απόβλητα

Όλα τα απόβλητα από τους χώρους όπου έχουν λάβει φροντίδα ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μολυσματικά νοσοκομειακά απόβλητα  και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις πολιτικές της υγειονομικής μονάδας και της εθνικής νομοθεσίας.